2019-01-17

Alla som använder Apple TV måste ändra server till http://tv.sweden.xdns.pro:80.

Alla som använder Formuler Z måste ändra server till http://tv.sweden.xdns.pro:80.

Ny länk till EPG: https://my.iptv.community/epg_temp_dl/output-epgs/sweden.xml.gz.