2019-01-21

Om du använder Smart IPTV och får felmeddelande "Check playlist URL", dra ut strömmen på din TV i ett par minuter. Du kan också prova att dra ut strömmen på din router. Om inte detta fungerar ladda upp din m3u länk på nytt via https://siptv.app/mylist/.