2019-01-23

Smart IPTV appen är inte längre supporterad utav Google till Android enheter.