Auto Beställning

Du kan nu göra helt automatiska beställningar om du har en Bitcoin Wallet.

Vi rekommenderar BRD som Wallet.

Vi har skapat en Videoinstruktion för hela förloppet.