Viktig inställning i IPTV Smarters

Om du får playback error med appen, ändra Stream Format i appens inställningar till MPEGTS.